0908 96 13 96      
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
 

Nhựa Bakelite

08/12/2014
Nhựa Bakelite
Là loại nhựa tổng hợp, khả năng đặc biệt của sản phẩm là tính cách nhiệt, cách điện tốt
 
Huy Hoàng Minh Co.,ltd
Theo www.nhuakythuat.com

Bài viết trước