0908 96 13 96      
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
 

Giá mủ cao su

28/11/2014
Giá mủ cao su
Than trời, trách đất giá mu (mủ) Tụt lên, tụt xuống… cao su khó khằn (khăn)

Công nhân đi cạo mà nhăn
Cứ như đau bụng… cằn nhằn thở than
Lương thời thấp quá mần răng (làm sao)
Đủ nuôi con, vợ… cho nên mãi nghèo
Nghèo thì cái bụng nó teo
Khó khăn đủ thứ eo sèo… vợ than
Rất mong giá mủ “leo thang”
Mới mong đời sống đàng hoàng tiến lên
 
Huy Hoàng Minh Co.,ltd
Sưu tầm từ Internet