0908 96 13 96      
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
 

Hiểu Luật

27/11/2014
Hiểu Luật
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều
 Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:

Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!
Huy Hoàng Minh Co.,ltd
Theo truyencuoi